info dan projekta most u neretvi

Regionalna agencija DUNEA organizirala je 14. i 15. lipnja info dan i partnerski sastanak u sklopu projekta MoST koji se provodi u dolini Neretve, pilot području koje je prepoznato kao jedno od tri područja s najizraženijim utjecajem morske soli na zaslanjenost tala u Hrvatskoj.

Upravo se u sklopu projekta MoST provode mjerenja saliniteta na više lokacija u Neretvi, kako bi se smanjio negativan učinak prodora slane vode i zaštitila poljoprivredna proizvodnja i okoliš, što je bila i glavna tema događanja. Prvoga dana organiziran je Info dan u hotelu Narenta u Metkoviću i posjeta pilot područja na kojem su, osim projektnih partnera iz Italije i Hrvatski, sudjelovali predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, gradova i općina, javnih ustanova, kao i predstavnici škola i tvrtki koji su blisko povezani s aktivnostima projekta. Sve prisutne, u ime Dubrovačko-neretvanske županije, pozdravio je pročelnik Upravnog odijela za zaštitu okoliša, imovinsko pravnih i komunalnih poslova Miho Baće te zamjenik ravnateljice Regionalne agencije DUNEA Bruno Bebić.

Naglasili su kako je projekt vrlo važan za budućnost doline Neretve jer će projektni rezultati predstavljati važan korak u poboljšanju kvalitete podzemnih voda i rješavanju problema zaslanjenosti poljoprivrednih tala u dolini Neretve. Naime, na temelju laboratorijskih ispitivanja, numeričkog modeliranja i ispitivanja Regionalna agencija DUNEA će izraditi dokument ”Plan prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode u obuhvatu donja Neretva“ koji će sadržavati izrađene smjernice za aktivnosti povezane s ublažavanjem prodora slane vode.

info dan projekta most u neretvi

Projektna voditeljica za program INTERREG Hrvatska-Italija Dijana Gracin Petrović predstavila je program te naglasila buduće ciljeve i prioritete. Predstavnica Regionalne agencije DUNEA, a ujedno i voditeljica Europe Direct centra Dubrovačko-neretvanske županije, Antonija Odak predstavila je aktivnosti centra te Europski zeleni plan unutar kojeg EU nastoji postići klimatsku neutralnost do 2050. godine te stvoriti moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo.

U ime vodećeg partnera projekta, Sveučilišta u Padovi, okupljenima se obratio prof. Paolo Salandin te je ukratko opisao sadržaj i ciljeve projekta MoST nakon čega su predstavnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i predstavnici sa Sveučilišta u Padovi predstavili rezultate dosadašnjih istraživanja s pilot područja u geološkom, hidrogeološkom i poljoprivrednom kontekstu.Nakon Info dana projektni partneri i ostali dionici krenuli su u obilazak pilot područja te su posjetili Crpnu stanicu Modrič, ustave na Maloj Neretvi, nasip Diga, meteorološku postaju Jasenska, podsustav Vidrice uz vodstvo doc.sr.sc. Veljka Srzića (FGAG) i Joška Ercega (Hrvatske vode).

info dan projekta most u neretvi

Drugi dan organiziran je projektni sastanak u Metkoviću gdje se raspravljalo o provedenim aktivnostima i budućim radnjama usmjerenima prema ostvarenju ciljeva projekta koji uključuje izradu plana prilagodbe doline Neretve, temeljenih na rezultatima laboratorijskih istraživanja i testiranja protumjera, a koji bi trebao biti izrađen u prvoj polovici 2022. godine.

Regionalna agencija DUNEA na projektu sudjeluje s partnerima iz Italije: Sveučilište u Padovi, Nacionalno vijeće za istraživanja, Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo, Regija Veneto i Hrvatske: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Hrvatske vode. Projekt vrijedan nešto više od dva i pol milijun eura ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy –Croatia 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 120 tisuća eura.

logo most

OZNAKE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here