Lastovo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Program poticanja razvoja civilnog društva na otocima 2021. – 2027., te pripadajući Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima.

Program za cilj ima kroz financijske podrške podržati projekte organizacija civilnog društva na otocima potičući razvoj otočne lokalne zajednice zasnovan na stvarnim potrebama i inicijativama otočnog stanovništva provedbom aktivnosti od interesa za održivi razvoj otoka, koje donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema odnosno potiču očuvanje tradicijskih običaja i kulture otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša, educiraju i uče sve generacije otočana kroz razne tipove radionica, škola i/ili tečajeva – pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija, jačaju lokalne i tradicijske gospodarske aktivnosti i osmišljavaju i djeluju kroz razne tipove kulturnih, sportskih i društvenih programa i projekata koji potiču brojne aktivnosti razvoja civilnog društva na otocima.

Korisnici Programa su organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here