fzoeu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022).

Predmet Javnog poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (u daljnjem tekstu: NPOO); te su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode te klimatskih aktivnosti.

Svrha poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO. Prihvatljivi prijavitelji su: javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačka društva i obrtnici.

Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

– usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
– usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
– usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
– usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
– usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Logo eu fondova

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA.

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti promidžba i vidljivost projekta ‘Znanjem do EU fondova’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here