igraonica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prihvatljiva su ulaganja koja se provode u naselju s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica, javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića, dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Prihvatljive aktivnosti u sektoru tržnica:

  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica;
 • u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina:
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara;
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina;
 • u sektoru dječjih vrtića:
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića;
 • u sektoru vatrogasnih domova:
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova.

Više o uvjetima prihvatljivosti možete pronaći u Prilogu 1. i Prilogu 3. Natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:

 • 50.000.000 HRK za sektor tržnica
 • 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
 • 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
 • 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je intenzitet javne potpore od 80 do 100%.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here