zemljiste

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-Savjetovanja objavilo je nacrt prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

Riječ je o važnom dijelu reformske mjere u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) kojom se utječe na unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta, komasaciju i ulaganja. Ovom mjerom planira se provesti komasaciju na 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, te je planirano uložiti 250 milijuna kuna. 

Prijedlogom Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta predviđeno je smanjenje administrativnih zapreka kako bi se omogućila provedivost te ubrzali postupci komasacije poljoprivrednog zemljišta, stavilo u funkciju poljoprivredno zemljište koje se zbog rascjepkanosti i malih površina otežano koristi ili nije uopćenije u funkciji poljoprivredne proizvodnje, kako bi se povećala produktivnost i stvorila dodana vrijednost te bolje i učinkovitije koristilo poljoprivredno zemljište.

Više informacija dostupno je na portalu e-Savjetovanja.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here