flag 2012

U prostorijama Udruženja obrtnika u Dubrovniku, u ponedjeljak 20. prosinca, održana je prva redovna sjednica Skupštine Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG) Šabakun.

Riječ je o redovnoj sjednici novonastale Lokalne akcijske skupine u ribarstvu Šabakun na kojoj je voditelj FLAG-a Mato Oberan izvijestio sudionike o prethodnom radu FLAG-a. Na sjednici je usvojen i Plan rada FLAG-a Šabakun za 2022. godinu, kao i privremeni Financijski plan za 2022. godinu.

Regionalna agencija DUNEA u radu FLAG-a Šabakun sudjeluje kao administrativni koordinator od osnivanja, te isti prati u daljnjem radu i aktivnostima.

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (eng. Fisheries Local Action Group) FLAG je partnerstvo predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnija zadaća FLAG-a uključuje izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije, te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here