life

Europska komisija objavila je natječaj za Program LIFE za 2022. godinu u okviru kojega su dostupna sredstva u iznosu od 598 milijuna eura za provedbu projekata iz 4 potprograma.

Potprogrami su: Priroda i bioraznolikost (242 mil. eura), Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (158 mil. eura), Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (99 mil. eura) te Prijelaz na čistu energiju (98 mil. eura).

U programskom razdoblju 2021. – 2027. LIFE sufinancira sljedeće vrste projekata:

*             projekti standardnih djelovanja za ostvarenje specifičnih ciljeva programa LIFE

*             strateški projekti za prirodu kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;

*             strateški integrirani projekti kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije, pritom osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini, te njegovu mobilizaciju;

*             projekti tehničke pomoći kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u projektima standardnih djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili druge mjere za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata drugih projekata koji su mu prethodili ili drugih programa Unije.

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE u suradnji s CINEA-om 25. svibnja 2022. organizira Info dan povodom objave LIFE natječaja za 2022. u trajanju od 10:00 – 14:30 h. Događanje će se održati u konferencijskoj dvorani Tehnike d.d. u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara 274, a interaktivni prijenos bit će osiguran putem platforme ZOOM. Prijave za sudjelovanje na LIFE info dan vrše se putem POVEZNICE. 

Više informacija dostupno je na službenoj stranici LIFE programa.

Logo eu fondova

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA.

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti promidžba i vidljivost projekta ‘Znanjem do EU fondova’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here