lifesmanjena

Cilj poziva Europski instrument za gradove je ponuditi financijsku potporu europskim gradovima i općinama ili njihovim grupama u razvijanju investicijskih koncepata ulaganja u održivu energiju s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost.

Gradovi i općine igraju ključnu ulogu u objedinjavanju manjih projekata u značajne pakete i u mobiliziranju značajnih financijskih sredstava potrebnih za energetsku tranziciju.

Poziv će se voditi u okviru programa LIFE CET, a nadovezuje se na iskustva stečena u programu Horizon 2020 te predviđa odgovarajuće praćenje i nadogradnju njegova temeljna pristupa. Temelj poziva je svjesnost EU-a o potrebama pojačanih ulaganja kako bi se postigli ambiciozni ciljevi klimatske i energetske politike EU-a, a posebno namjenski ciljevi postavljeni za 2030. i 2050. godinu. Navedeno je naglašeno u Europskom zelenom planu koja ima cilj mobilizirati najmanje jednu milijardu eura održivih ulaganja tijekom deset godina kako bi Europa postala prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine.

Rok za prijavu je 3. ožujka 2022. godine, a više informacija može se dobiti na službenoj stranici Europske komisije.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here