kreativna europa

Temeljem dokumenata  i Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 objavljeni su prvi natječajni Pozivi za potprogram Kultura programa Kreativna Europa (2021-02027) u ovom programskom razdoblju.

Smjernice Poziva su u skladu s općim ciljevima Programa, a to su: promicanje europske suradnje u području kulturne i jezične raznolikosti te baštine; povećanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora, posebice audiovizualnog sektora. Pritom se vodi računa i o posebnim ciljevima Programa: unapređivanje gospodarske, socijalne i vanjske dimenzije suradnje na europskoj razini u cilju razvoja i promicanja europske kulturne raznolikosti i europske kulturne baštine, jačanje konkurentnosti europskog kulturnog i kreativnog sektora te jačanje međunarodnih kulturnih odnosa; promicanje konkurentnosti i prilagodljivosti europske audiovizualne industrije; promicanje političke suradnje i inovativnih mjera za potporu svim potprogramima, uključujući promicanje raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, medijske pismenosti i socijalne uključenosti.

U nadolazećim danima očekuje se raspisivanje još dvaju Poziva kroz potprogram Kultura: Potpora književnim prijevodima i Europskim platformama.

Više informacija o otvorenim pozivima možete pronaći na službenoj stranici Kretivne Europe.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here