Cilj Poziva podržati je više pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana koje bi povećale instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije. Veći broj projekata također bi povećao kapacitete i vještine komunalnih poduzeća, dobavljača i programera te posljedično doprinio nižim troškovima integriranih fotonaponskih instalacija u budućnosti.

Iznos alokacije za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 7,4 milijuna eura (minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi 200.000,00 EUR, dok maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi 1,3 milijuna eura.)

Prihvatljivi prijavitelj je bilo koji subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Hrvatskoj.

Prihvatljivi projektni partner je bilo koji javni ili privatni subjekt, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive su one aktivnosti koje doprinose ciljevima navedenima u okvirnoj tablici programskih rezultata, dijelu „Pokazatelji provedbe“ predmetnog sadržaja. Podrška će se pružiti projektima koji će provoditi aktivnosti koje doprinose:

pripremi tehničke dokumentacije potrebne za instaliranje integriranih fotonaponskih elektrana
povećanju instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije (integriranih fotonaponskih elektrana)
povećanju proizvodnje solarne energije i smanjenju godišnjih emisija CO2.
Rok za podnošenje projektnog prijedloga je najviše tri mjeseca od objave Poziva.

Savjetovanjem o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije žele se prikupiti informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s predmetnim Pozivom.

Savjetovanje je otvoreno do 11. kolovoza 2021. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na službenoj stranici e-Savjetovanja.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here