stocarstvo 0710 

Ministarstvo poljoprivrede je putem portala e-Savjetovanja pokrenulo savjetovanje o Nacrtu Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Potpore iz ovog Programa mogu se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

Savjetovanje je otvoreno do 13. listopada 2021. godine, a više informacija o navedenom dostupno je na službenoj stranici e-Savjetovanja.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here