winter radionica

U sklopu projekta WINTER MED Regionalna agencija DUNEA organizirala je 24. veljače online radionicu za donositelje odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi im prerdstavila “Transnacionalnu cjelogodišnju turističku strategiju za destinacije na mediteranskim otocima“ i projekt WINTER MED.

Projekt Mreža zimskih otoka za cijelogodišnje turističko iskustvo na Mediteranu – WINTER MED za cilj ima razvoj održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na mediteranskim otocima uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine.

“Transnacionalna cjelogodišnja turistička strategija za destinacije na mediteranskim otocima” je zajednički dokument izgrađen na najboljim praksama i naučenim lekcijama iz regionalnih akcijskih planova 6 pilot područja projekta – Toskana, Cipar, Južni Egej, Dubrovačko-neretvanska županija, Korzika i Balearski otoci. Usmjerena je na sva mediteranska otočna područja koja su spremna prijeći s turizma “3 S” (sunce, more i pijesak- sun, sea and sand) na održivi model cjelogodišnjeg turizma. Jedan od očekivanih rezultata projekta je jačanje integracije i suradnje između relevantnih dionika s Mediteranskog područja jačajući njihove kapacitete i znanja, predvodeći održivi razvoj turizma na zajednički, integrirani način kako bi se potaknuo dijalog, kontrola, rast, inovacije i djelovanje među mediteranskim otocima koji bi funkcionirali kao jedna održiva turistička destinacija.

Predstavnice Ask Atelijera su izložile Stručnu studiju integralne zaštite i revitalizacije povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta, na osnovu koje će se izraditi Elaborat integralne zaštite i revitalizacije povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta. Kustosica Gradskog muzeja Korčula Sani Sardelić predstavila je dijelove kulturne i graditeljske baštine otoka Korčule, te naglasila važnosti očuvanja iste za razvoj održivog turizma.

Na radionicama su sudjelovali i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije koji su prezentirali svrhu i važnost očuvanja kulturnog krajolika kao dijela regionalnog planiranja. Njihovi zaključci, koji za cilj imaju zaštiti krajolike koji su prepoznati kao kulturno dobro, ali nisu na popisu zaštićenih dobara Ministarstva zaduženog za kulturu, će u obliku smjernica biti uvršteni u prostorne planove.

Projekt WINTER MED je ugovoren iz programa prekogranične suradnje Interreg Mediteran 2014.-2020 . Nositelj projekta je Udruženje toskanskih regija, a Regionalna agencija DUNEA jedan je od devet projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta WINTER MED je 2 milijuna i 650 tisuća eura, a 85 posto bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.

wintermed logo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here