klima 2511

Europska komisija odobrila je paket ulaganja u iznosu većem od 290 milijuna eura za 132 nova projekta u okviru programa LIFE za okoliš i klimatsku politiku.

Tim sredstvima mobilizirat će se ukupna ulaganja u iznosu od 562 milijuna eura, uz projekte u gotovo svim državama članicama. Novi projekti u sklopu programa LIFE pomoći će Europi da postane klimatski neutralan kontinent do 2050., pomoći u oporavku bioraznolikosti Europe do 2030. i doprinijeti oporavku EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19. To je prva serija projekata odabranih u okviru novog programskog razdoblja 2021. – 2027., sa sredstvima većima za gotovo 60 %.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Europske komisije.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here