bluefasma završna konferencija 

Završna konferencija BLUEfasma projekta održana je 06. lipnja u Studentskom domu u Dubrovniku.

Na konferenciji su predstavljeni rezultata projekta, čija je glavna tema kružno gospodarstvo u sektorima ribolova i akvakulture. U suradnji s vanjskim stručnjakom, Sveučilištem u Dubrovniku, predstavile su se i preporuke politikama koje su proizašle radom projektne radne skupine.

Konferenciju su pozdravnim govorom otvorili ravnateljica Regionalne agencije DUNEA, Melanija Milić i župan Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Dobroslavić, koji su naglasili važnost primjene principa kružne ekonomije u ribolovu i akvakulturi, kao i važnost cijelog projekta. Nakon toga Stjepan Rezo, predstavnik Regionalne agencije DUNEA, iznio je pregled aktivnosti koje su se provodile u sklopu BLUEfasma projekta. Prorektor za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku, Nebojša Stojčić predstavio je dva važna dokumenta, „Preporuke politikama“ i „White paper“ dokumente, koji su proizašli iz rada tematskih skupina. Dokumenti naglašavaju na koje se sve načine treba postići prelazak s linearnog modela ekonomije na kružni model ekonomije, kao i načine na koje riješiti prepreke koje to sprječavaju.

Župan Nikola Dobroslavić potpisao je u ime Dubrovačko-neretvanske županije BLUEfasma pismo namjere kojom županija prihvaća spomenute dokumente kao smjernice u daljnjem strateškom planiranju i djelovanju. Predstavnici FLAG-ova Južni Jadran i Šabakun potpisali su s Regionalnom agencijom DUNEA-om BLUEfasma sporazume kojima i oni prihvaćaju projektne prepreke kao smije kojim će se voditi u svom djelovanju.

Prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku, Marijana Pećarević, predstavila je model pretvaranja otpada u dobit na primjeru izrade suvenira od ljuštura školjkaša. Konferenciju je zatvorio predstavnik udruge Maritimo recycling, Marjan Žitnik koji je opisao rad udruge kroz primjere brojnih akcija i tehnika recikliranja morske plastike.

Projekt BLUEfasma osmišljen je na način da integrira i provodi principe kružnog gospodarstva u ključne sektore plavog rasta, ribarstva i akvakulture kako bi na novi način pogodovali izoliranim otočnim i obalnim područjima Sredozemlja. Navedeno će se postići kroz osnaživanje inovacijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i pomorskih klastera. Kružno gospodarstvo sprječava iscrpljivanje resursa zatvarajući krug za energiju i materijale, što dovodi do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog cilja Sredozemlja.

bluefasma logo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here