Srijeda, 1 veljače, 2023
Home Otok Lokrum PROJEKT TURIZAM + LOKRUM UNAPREĐUJE USLUGU ZA SLABOVIDNE OSOBE

PROJEKT TURIZAM + LOKRUM UNAPREĐUJE USLUGU ZA SLABOVIDNE OSOBE

0
34
PROJEKT ▶️ TURIZAM ➕
LOKRUM UNAPREĐUJE USLUGU ZA SLABOVIDNE OSOBE

‘Turizam +’ projekt je za kvalitetnije pružanje turističkih usluga osobama s invaliditetom, a njegovom realizacijom, što uključuje i istraživanja 🔍 dostupne pristupačne turističke ponude te edukaciju 📑 turističkih djelatnika, omogućit će se slabovidnim osobama da bolje dožive prostor Lokruma 🏝.
▶️ Nositelji projekta su Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE i udruga Poseban Prijatelj koji uz ovaj rade na još dva umrežena projekta za unapređenje turističkih usluga za osobe s invaliditetom, a kao partner je uključena Javna ustanova Rezervat Lokrum.
U Dubrovniku već postoje dobri primjeri iz prakse pa je tako kroz projekt ‘Dubrovnik na dlanu’ 🤚 educirana vodičica za obilaske povijesne jezgre slabovidnih osoba te su izrađeni reljefi osam značajnih gradskih znamenitosti pomoću kojih osobe oštećenog vida mogu doživjeti njihov oblik 🏦.
U istom smjeru išlo bi se i s projektom na Lokrumu gdje bi se, uz edukaciju vodiča 📣 , izradio i reljefni prikaz zanimljivosti iz ovog rezervata prirode. Također, ideja je i popularizirati Lokrum kao mjesto za konferencije i susrete slabovidnih osoba s obzirom da postojeća infrastruktura odgovara slabovidnim osobama za jednostavnije i lakše kretanje 🦯.
Naime, kada su rezultati projekta ‘Dubrovnik na dlanu’ predstavljeni u ožujku u Dubrovniku, slabovidne osobe 🧑‍🦯 i njihovi pratitelji su posjetili Lokrum, a upravo iz te posjete nastala je ideja 💡 o uključivanju otoka u jedan od njihovih budućih projekata.
Tako bi u novu sezonu 2023. otok Lokrum trebao ući s novom ponudom za osobe oštećenog vida i na taj način podignuti razinu kvalitete ponude za osobe s invaliditetom i turističke ponude uopće. ❗

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here