Danas počinju radovi sanacije zgrade Osnovne škole Smokvica.  Projekt je vrijedan 1,3 milijuna kuna , a sredstva je osigurala Dubrovačko-neretvanska županija Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini.

Zgrada škole je izgrađena 1914. godine te od tada nije značajnije obnavljana.  Sukladno odobrenju Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predviđena je sanacija krova i to demontažom postojećeg lošeg pokrova crijepom, zaštitom fungicidom postojećih nosivih elemenata konstrukcije krova koji se ne mijenjaju, izmjenom postojeće podkonstrukcije i postavom toplinske izolacije između rogova uz završno zatvaranje konstrukcije gipskartonskim pločama i završno bojanje. Projektom je predviđena i sanacija pročelja otucanjem postojeće i izvedbom nove žbuke sa završnim bojanjem u tonu po uputama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Također je planirana i sanacija postojećih kamenih kanala i bakrenih oluka te čišćenje elemenata kamene plastike na pročeljima i igli oko otvora.

Izvođač radova je F GRADNJA, obrt za građevinarstvo, dok nadzor nad radovima provodi Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić.

Objekt je pod zaštitom Ministarstva kulture te će se tijekom izvođenja radova provoditi i konzervatorski nadzor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here