Usvojena je Uredba o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima čime je Republika Hrvatska prvi put dobila područje zaštićeno u kategoriji posebnog herpetološkog rezervata. Lokacija obuhvaća dvije lokve u Donjim Majkovima i lokvu u Prljevićima u Općini Dubrovačko primorje, zbog očuvanja populacije riječne kornjače (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj. Lokve su značajne kao stanište strogo zaštićene vrste riječne kornjače, a lokaliteti su dio ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za spomenute vrste i stanišne tipove.

Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, izradila je stručnu podlogu sa svrhom vrednovanja ovog područja. Od 2009. godine sustavno se provode istraživanja na vrsti riječne kornjače ali i na zaštiti i očuvanju njenog staništa. Također, proveden je niz edukativnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice i šire javnosti o vrijednosti i značaju predmetnog područja predloženog za zaštitu.

Nalazišta su ograničena na malim, fragmentiranim i međusobno izoliranim staništima te broje oko 500 odraslih jedinki. Na području predloženog posebnog rezervata zabilježeno je 19 vrsta vodozemaca i gmazova, što predstavlja gotovo trećinu ukupnog broja navedenih vrsta  zabilježenih u Republici Hrvatskoj, a čak 10 vrsta je strogo zaštićeno.

Ovim proglašenjem doprinosi se ostvarenju ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje do 2025., kao i ostvarenju ciljeva Strategije EU za bioraznolikost do 2030. godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here