U tijeku su prijave na Natječaj za osmišljavanje Plastic Smart Gadgeta, predmeta koji će biti distribuiran u sklopu projekta Plastic Smart Cities. Cilj projekta koji se provodi u suradnji sa Udrugom Sunce Split, Gradom Dubrovnikom i WWF Mediterranean Marine inicijative je borba protiv onečišćenja okoliša plastikom i smanjenje korištenja jednokratne plastike u gradu Dubrovniku. Glavna ideja natječaja je izrada predmeta za višekratnu upotrebu koji doprinosi smanjenju nastanka otpada.

PRIJEDLOG PREDMETA MORA ZADOVOLJITI NEKOLIKO KLJUČNIH ZAHTJEVA:

● predloženi predmet mora doprinositi smanjenju nastajanja plastičnog otpada

● predloženi predmet mora biti za višekratnu upotrebu te potaknuti pojedinca na usvajanje principa „ponovno koristi“

● predloženi predmet mora sadržavati element inovativnosti (npr. izrađen od reciklirane plastike, novih alternativnih materijala, inovativnog dizajna ili slično)

● proizvodnja predmeta ne smije biti skuplja od 30 eura bruto (uključujući sve poreze) po predmetu (planira se proizvodnja od minimalno 250 predmeta)

● vizualno rješenje predloženog predmeta mora uključivati logotipove Grada Dubrovnika i Plastic Smart Cities inicijative (dostupni na poveznici u obrascu prijave)

● predloženi predmet mora biti dostupan za distribuciju do kraja rujna 2021. te je potrebno dostaviti dokaz o postojanju minimalno dva gospodarska subjekta koji predloženi predmet mogu proizvoditi unutar vremenskog i cjenovnog limita te u ukupnoj količini ne manjoj od 250 predmeta.

Pobjednik Natječaja, čije će idejno rješenje doprinijeti realizaciji projektnog cilja, bit će nagrađen s 500 eura neto, a rezultat će biti objavljen 3. srpnja, na dan kad bi u Hrvatskoj trebala zaživjeti primjena EU Direktive o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Proizvodnja se planira do kraja rujna 2021. godine, a predmet će biti distribuiran na projektnim događanjima, uz mogućnost nastavka proizvodnje I distribucije od strane Grada Dubrovnika i Udruge Sunce Split nakon završetka projekta.

Za prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

– ispunjeni Obrazac prijave (dostupan OVDJE) i

– idejno rješenje (skicu, grafičko rješenje, mock-up ili slično).

OBRAZAC I IDEJNO RJEŠENJE POTREBNO JE DOSTAVITI na info@sunce-st.org naslovljeno s „Prijava na Natječaj za izradu Plastic Smart Gadgeta“ do 30. lipnja 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here