Predmet nabave: Usluge prodaje zrakoplovnih karata u tuzemstvu

Evidencijski broj nabave: E-JN-125-2021

Procijenjena vrijednost Grupe 2.: 180.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 16. 11. 2021. do 10:00

Predhodni članakOBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE ZA STUDENTE POMORSKIH FAKULTETA U AKADEMSKOJ 2021./2022. GODINI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here