Pomorski fakultet u Rijeci pokreće 12. ciklus poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pomorstvo i raspisuje Natječaj za upis u akademskoj godini 2021/2022.

Sveučilište u Dubrovniku kao suradna ustanova Pomorskog fakulteta u Rijeci pri izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pomorstvo, na svojim mrežnim stranicama objavljuje tekst Natječaja, Upute i Prijavni list koji se nalaze u privitku ovog e-maila.

Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2021. godine.

Detaljne informacije o studiju zainteresirani kandidati mogu pronaći na mrežnoj stranici Pomorskog fakulteta u Rijeci: www.pfri.hr

Predhodni članakIVANA TOMIČIĆ, mag.oec.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here