14:00

Integracija tradicije, znanosti i visoke tehnologije u sestrinskoj praksi

Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara

Sestrinska profesija iako godinama autonomna i s jasnim identitetom još uvijek traga za odgovorom „što je srž, što je prava esencija sestrinstva“ i koja su to posebna obilježja koja sestrinstvo čine bitno različitim od drugih profesija. Je li temeljno obilježje sestrinstva moralna praksa, je li sestrinstvo vještina/techne kako su ga opisivali u antičkoj Grčkoj ili je sestrinstvo znanost i praksa utemeljena na znanstvenim dokazima. Povijesno obilježeno rodnom i spolnom ulogom, ulogom surogat majke, sestre i tješiteljice, sestrinstvo se postupno razvijalo u jednu vrlo respektabilnu profesiju u kojoj članovi zadržavajući tradicionalna obilježja moraju svoja znanja i vještine usklađivati s razvojem znanosti, visoko razvijene tehnike i tehnologije.

Danas se od medicinskih sestara i tehničara očekuje da posjeduju posebna stručna znanja i vještine, da unaprjeđuju kvalitetu zdravstvene njege, da osiguravaju i štite osobnost, privatnost i autonomiju  bolesnog ili zdravog pojedinca, da odluke donose zajedno s bolesnikom odnosno da razvijaju partnerski odnos s bolesnikom, da savjetuju i podučavaju bolesnika, zdravog pojedinca i članove njegove obitelji, da poštuju različitosti  kod bolesnika te da provode sestrinsku praksu utemeljenu na znanstvenim dokazima, na univerzalnim moralnim vrijednostima i etičkom kodeksu medicinskih sestara.

Sva ta očekivanja mogu se ispuniti jedino stalnim usavršavanjem znanja i vještina što je put kojim su u zadnjih desetak godina krenule mnoge medicinske sestre i tehničari u Republici Hrvatskoj.  Sustav obrazovanja je osigurao prolaz kroz obrazovnu vertikalu tako da se medicinske sestre mogu školovati na svim razinama: od srednje škole do doktorata znanosti. Kurikuli studija su iznimno zahtjevni jer polaznike formiraju poučavajući ih tradicionalnim moralnim vrijednosti, usavršavajući ih u provođenju složenih vještina uz pomoć ICT tehnologije – sve do znanstveno – istraživačkog rada i primjene sestrinske prakse utemeljene na znanstvenim dokazima. To dakako omogućava konkurentnost na tržištu rada u zemlji i inozemstvu, no istovremeno predstavlja ogroman teret odgovornosti za svaki ljudski život od njegovog početka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here